TEYZE İLE YEĞENİN EVLENMESİNİN BUTLAN İLE GEÇERSİZ OLDUĞU…

YARGITAY  2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2012/26528   KARAR NO:2013/781

Cumhuriyet Başsavcılığı davanamesiyle, davalıların evlenmeye engel derecede hısımlığı bulunduğu gerekçesiyle Türk Medeni Kanununun 129/1. ve 145/4. maddeleri uyarınca davalıların evliliğinin butlanı talep edilmiştir. Mahkemece, 22.06.2010 tarihli duruşmada davalılara yanlış olduğunu iddia ettikleri nüfus kaydının gerçeğe uygun hale getirilmesini sağlamaları için dava açmak üzere süre verilmiş, davalı Mehmet tarafından mahkemeye fax yoluyla gönderilen dilekçe ile,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.