TERÖRİST FAALİYET, MANEVİ TAZMİNAT

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/57 E.N , 2005/237 K.N.

İlgili Kavramlar

SOSYAL RİSK İLKESİ
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
GENEL GÜVENLİK VE DÜZENİN SAĞLANMASI
MANEVİ TAZMİNAT
TERÖRİST FAALİYET
YASAL FAİZ

Özet
1- DEVLETİN VE ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TERÖRİST FAALİYETLER SONUCU GERÇEKLEŞEN SALDIRIDA DAVACININ YARALANDIĞI, 11.5.1998 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇALIŞAMAZ VE BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA OLDUĞU, İDAREYE YÜKLENEBİLECEK BİR HİZMET KUSURU BULUNMASA BİLE NİTELİĞİ BELİRTİLEN TERÖR EYLEMİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN OLAĞANDIŞI BİREYSEL ZARARLARIN (SOSYAL RİSK) İLKESİ GEREĞİ İDARECE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.

2- MANEVİ TAZMİNATIN MAHKECE “TAKDİREN” BELİRLENMESİ NEDENİYLE HÜKMEDİLECEK MİKTARA 3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN UYARINCA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA. devamı…

Bir Cevap Yazın