TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/01)

Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28198

TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/01)(1)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca mecburi uygulamaya konulmuş bulunan Ek-1’in Bölüm 1’de yer alan Standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu Standardların yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan ve Ek-1’in Bölüm 2’de yer alan Standardlar, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 9809-1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

  1. a) Bu Standard; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için, su kapasitesi 0,5 L’den 150 L’ye (dâhil) kadar olan, tekrar doldurulabilir sertleştirilmiş ve temperlenmiş dikişsiz çelik gaz tüplerinin malzeme, tasarım, yapım ve işçilik, imalât süreçleri, muayene ve deneyleri için asgari kuralları kapsar. Bu Standard, gerçek çekme dayanımı (Rma), 1100 MPa’dan az olan tüplere uygulanabilir.
  2. b) İstendiğinde, su kapasitesi 0,5 L’den az ve 150 L ile 500 L arasında olan tüpler, bu Standarda uygun olarak imal edilebilir ve belgelendirilebilir.
  3. c) En yüksek çekme dayanımı 1100 MPa’a eşit veya daha büyük olan su verilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-2’ye bakılmalıdır. Normalize edilmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-3’e bakılır.

(2) TS EN ISO 9809-2 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

  1. a) Bu Standard; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için, su kapasitesi 0,5 L’den 150 L’ye (dahil) kadar, tekrar doldurulabilir sertleştirilmiş ve temperlenmiş dikişsiz çelik gaz tüplerinin malzeme, tasarım, yapım ve işçilik, imalât süreçleri, muayene ve deneyleri için en az kuralları kapsar. Bu Standard, en büyük çekme dayanımı Rma≥ 1100 MPa olan tüplere uygulanabilir. BuStandard; çapı 140 mm’den büyük, Rma enbüyük>1300 MPa ve garanti edilen cidar kalınlığı a’ ≥ 12 mm olan ve çapı ≤ 140 mm, Rmaenbüyük ≥ 1400 MPa veya cidar kalınlığı  a’ ≥ 6 mm olarak verilen tüpleri, bu sınırların dışında muhtemelen ek özellikler gerektirebileceğinden, kapsamaz.
  2. b) İstendiğinde, su kapasitesi 0,5 L’den az ve 150 L ile 500 L arasında olan tüpler, bu Standarda uygun olarak imal edilebilir ve belgelendirilebilir.
  3. c) En yüksek çekme dayanımı 1100 MPa’a eşit veya daha büyük olan su verilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-1’ye bakılır. Normalize edilmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-3’e bakılır.

ç) Bu tip tüpler için kullanılan çeliklerin kaliteleri ve dayanım aralıkları, bazı gazlarla (Madde 6.1.4) ve işletme şartları ile uyumlu olmayabilir.

(3) TS EN ISO 9809-3 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

  1. a) Bu Standard; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için, su kapasitesi 0,5 L’den 150 L’ye (dahil) kadar, tekrar doldurulabilir normalize edilmiş veya normalize edilerek temperlenmiş dikişsiz çelik gaz tüplerinin malzeme, tasarım, yapım ve işçilik, imalât süreçleri, muayene ve deneyleri için gerekli en az kuralları kapsar.
  2. b) İstendiğinde, su kapasitesi 0,5 L’den az olan tüpler, bu Standarda uygun olarak imal edilebilir ve belgelendirilebilir.
  3. c) En yüksek çekme dayanımı 1100 MPa’dan az olan sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-1’ye bakılır. En yüksek çekme dayanımı ≥ 1100 MPa olan sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler için TS EN ISO 9809-2’ye bakılır.

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen Standardların kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede belirtilen Standardlar, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilcilerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—————–

(1) Bu tebliğle ilgili hükümler içeren GAZ TÜPLERİ – TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİ – TASARIM, YAPIM VE DENEYLER – BÖLÜM 2: ÇEKME DAYANIMI  1100 MPa’a EŞİT VEYA DAHA BÜYÜK SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TEMPERLENMİŞ  ÇELİK TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-2) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2013/36)’u görmek için 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’yebakınız.

Tebliğin ekini görmek için tıklayınız

Sayfa

Bir Cevap Yazın