Tebligat, Tarafların Dinlenmesi (6100 s. HMK 27. md)

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2011/4919 E. 2011/6687 K.
…Dava, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı dernek temsilcisine yöntemine uygun tebligat yapılmadan ve taraf koşulu oluşturulmadan hüküm verildiğinden yapılan yargılama ve verilen hüküm usule uygun değildir. HUMK.nun 73. (yeni 6100 sayılı HMK 27) maddesinde hakimin tarafları dinlemeden, onları iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davet etmeden hüküm veremeyeceği açıklanmıştır…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.