TAZMİNAT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-56 E.N , 2011/264 K.N.
TAZMİNAT
Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davacı, davalı şirket tarafından G…… ilçesinde kurulan K…. Tatil Sitesinden 19.3.1998 tarihli sözleşme ile devre mülk satın alıp, ikibuçuk sene süresince toplam 803,90 YTL ödeme yaptığını, davalı Belediyenin diğer davalı şirketin kurucu ortağı olduğu gibi, satış sözleşmesini şirket temsilcisinin aynı zamanda belediye temsilcisi olarak imzalandığını, belediyenin güvencesine dayanarak devre mülkü satın aldığını, sözleşmeye göre devre mülkün 30 ayda tamamlanacağının, aksi takdirde kullanım bedeli olarak yıllık 1200 Dolar, cayma halinde cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak başlayan inşaatın Belediyenin yapı ruhsatını iptal edip, engellemeleri nedeniyle bitirilemediğini, bu nedenle uğradıkları zarardan her iki davalının da sorumlu olduklarını bildirip… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.