tavzihe gerek olmadığı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1986/4Karar Sayısı : 1986/3Karar günü : 4.2.1986

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

 İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin başvuru kararında iptali istenilen kanun hükmü açıklıkla belirtilmediğinden bu hususun tavzih ettirilmesi için dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine, Yekta Güngör ÖZDEN ve Muammer TURAN’ın (Mahkemenin başvurusunda açıklıkla 1918 sayılı Kanun’un 2248 sayılı Kanunla değişik 25. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali istendiği, 3217 sayılı Kanun’un 3. maddesinin bu istemin gerekçesini oluşturduğu) Servet TÜZÜN’ün ise, (Başvuru kararının tümü değerlendirildiğinde itirazın, 1918 sayılı Kanun’un 3217 sayılı Kanunla değişik 25. maddesinin üçüncü fıkrasına yönelik olduğu anlaşıldığından tavzihe gerek olmadığı) yolundaki karşıoyları ve oyçukluğu ile,4.2.1986 gününde karar verildi.

Başkan

H.Semih ÖZMERT

Başkanvekili

Orhan ONAR

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selâhattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C.CUHRUK

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Adnan KÜKNER

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.