TAŞINMAZIN İŞLEK YOLLARA YAKIN OLMASI DEĞERİNİ %15 ARTIRIR…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/13053 KARAR NO: 2013/814

…Dava konusu taşınmazın işlek yollara bağlantılı oluşu, şehrin yakınında, alt yapı hizmetlerine, ana arterlere, ihracat-ithalat merkezlerine ve soğuk hava depolarına yakın oluşu gibi hususların en fazla %15 oranında objektif değer artışına neden olabileceği düşünülmeden %25 oranında objektif değer artışı uygulayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın