TAŞINMAZIN DİĞER MİRASÇILARDAN KAÇIRILMASI AMACIYLA DEVRİ…

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi 2010/1445 E.N , 2010/3898 K.N.

Davacı, miras bırakan babaannesi S……’in adına kayıtlı 2658 ada 5 parsel sayılı taşınmazda yer alan 9 numaralı bağımsız bölümü mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak davalıların murisi oğlu E…..’e temlik ettiğinin daha önce açılan dava sonucunda Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/867 esas ve 1996/858 karar sayılı dosyasında verilen ve kesinleşen ilam ile sabit olduğunu,…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.