TAŞINABİLİR, SARILMIŞ KOMPOZİT GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 14427- TS EN 12245) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2011/15)

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28123

TAŞINABİLİR, SARILMIŞ KOMPOZİT GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 14427- TS EN 12245)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2011/15)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan, TS EN 14427 “Tamamen Sarılı Kompozit Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar Doldurulabilir-Tasarım ve İmalat” standardı ile TS EN 12245 “Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) TS EN 14427 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

 1. a) Bu standart, 30 bar deney basıncında çevre sıcaklıklarına maruz kalan, su kapasitesi 0,5 litre ile 150 litre (dahil) arasında olan, tamamen sarılı kompozit sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin malzemeleri, tasarımı, imalâtı, prototip deneyleri ve imalât muayeneleri ile ilgili asgari özellikleri kapsar.
 2. b) Bu standart, sadece basınç emniyet valfi takılmış tüplere uygulanabilir.
 3. c) Bu standarda göre yapılan tüpler -40ºC ila 50ºC sıcaklık aralığı için uygundur.

ç) Bu standart, cam, karbon ya da aramid (ya da bileşimleri) elyaflar ile desteklenmiş, metal (dikişsiz ya da dikişli) ya da metalik olmayan iç cidarlı (ya da bileşimleri) tüpler için geçerlidir.

 1. d) Bu standart, ayrıca tek cidarlı (iç cidarı olmayan) kompozit tüpler için de geçerlidir.
 2. e) Bu standart, çıkartılabilir koruyucu dış ceketlerin tasarımı, takılması ve performansı ile ilgili değildir. Bunlar takıldığında, malzeme tercihi ve ceketin performansı ayrı olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

(2) TS EN 12245 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

 1. a) Bu standart, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözülmüş gazlar için kompozit gaz tüplerinin malzemelerini, tasarımını, yapılışını, prototip deneylerini ve düzenli imalat muayeneleri için asgari gerekleri kapsar.
 2. b) Bu standardın amaçları bakımından tüp kelimesi, su kapasitesi 150 litreyi aşan ve 3000 litreyi aşmayan, dikişsiz taşınabilir tüpleri ifade eder.
 3. c) Bu standart, matris (reçine) içine gömülü cam, karbon veya aramid elyafları (ya da bu elyafların karışımlarını) içeren sarılmış kompozitle güçlendirilmiş, metal (dikişli ya da dikişsiz) veya metal olmayan malzemeden (ya da bu malzemelerin karışımlarından) bir astarı içeren tüplere uygulanabilir.

ç) Bu standart, astarsız kompozit tüplere de uygulanabilir.

 1. d) Bu standart, elyaf ile kısmen sarılmış ve genellikle “çember sarımlı” tüp olarak isimlendirilen gaz tüplerine uygulanamaz. Çember sarımlı kompozit tüpler için EN 12257’ye bakılmalıdır.
 2. e) Bu standart, çıkartılabilen koruyucu kapakların tasarımını, bağlantısını ve performansını kapsamaz. Bunlar takıldıklarında, ayrıca dikkate alınmalıdır.
 3. f) Bu standart, LPG’den ziyade esas olarak endüstriyel gazlar içindir. Ancak LPG’ye de uygulanabilir.
 4. g) Sadece LPG tüpleri için EN 14427’ye bakınız.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standartlar kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standartlar, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilcilerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılabilir.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın