TASARRUFUN İPTALİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/17-154 E.N , 2011/297 K.N.
…Davacı vekili, davalı şirket aleyhine icra takibi yapıldığını, borcu karşılayacak mal bulunmadığını ileri sürerek dava konusu taşınmazın davalı M…. S….’ne satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava konusu taşınmazın başka bir takipten dolayı satıldığı ve konusunun kalmadığı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına ve taraflar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.