TAŞ OCAĞINDA PATLATILAN DİNAMİT NEDENİYLE KÖY EVİNDE ZARAR…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  ESAS NO : 2012/13223  KARAR NO: 2013/740

Dava, dinamit patlatılması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından zarar verdiği iddia edilen taş ocağında 2007 yılı öncesinde daha riskli olan galeri usulü patlatma yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum gözetilerek hasarın bu patlatmalardan oluşup oluşmayacağı hususu bilirkişiden sorulmalı ve mahkemece de bu yöndeki savunma değerlendirilmelidir. Eksik incelemeye dayalı kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.