TARİKAT HALİFESİ UNVANI İLE CEMAAT OLUŞTURMAK HK.

7. Ceza Dairesi 2003/12950 E., 2005/5182 K.

7. Ceza Dairesi 2003/12950 E., 2005/5182 K.

 

 • TARİKAT HALİFESİ UNVANI İLE CEMAAT OLUŞTURMAK
 • 677 S. TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRB… [ Madde 1 ] “İçtihat Metni”

  677 ve 671 sayılı Kanunlara muhalefetten sanık, Aydoğan hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair (İzmir Ondördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 8.5.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, yerel Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 2002/97028 sayılı tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  I- 671 sayılı Yasaya aykırılık suçuna yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

  Hüküm tarihi olan 8.5.2002 günü itibariyle temyiz inceleme gününde TCK.nun 102/5. maddesinde öngörülen zamanaşımı tahakkuk etmiş bulunduğundan hükmün BOZULMASINA, anılan madde uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının ORTADAN KALDIRILMASINA, II- 677 sayılı Yasaya aykırılık suçuna gelince;

  Haklarındaki beraat hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşen sanıklar Fahrettin, İbrahim, Bekir ve Hüseyin’in İzmir Emniyet Müdürlüğünce alınan samimi ifadelerinde sanık Aydoğan’ın Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şeyh Nazım Kıbrisi lakaplı şahıs tarafından İzmir ve Konya illerine halife olarak görevlendirilip burada kiraladığı evde tarikat mensuplarını motive etmek ve tarikata yeni mensuplar kazandırmak amacıyla sohbet ve mevlütler düzenleyerek zikir yaptıklarını ve kendilerinin de bu toplantılara katıldıklarını belirttikleri sanığın olay günü bu dosyadan beraat eden diğer 24 sanık ile birlikte kiraladığı evinde düzenlediği mevlütte zikir yaparken yakalanması ve bu olayın S……TV ana haber bülteninde yayınlanan dosyada mevcut video kaset görüntülerininde bu anlatımları doğrulaması karşısında, sanığın bir tarikat halifesi unvanı ile cemaat oluşturmak amacıyla toplantılar düzenleyip zikir yapmak şeklinde gerçekleşen eyleminin 677 sayılı Yasanın 1/2. maddenin de “Alelumum tarikatlerie şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, HALİFELİK… gibi unvan ve sıfatların istimali ile bû unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur” şeklinde belirtilen suçu oluşturacağı gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken oluş ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm tesisi,

  Yasaya aykırı, yerel Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlan bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 31.5.2005 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.