Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varan Mahkemenin, kendisini bu kanıya götüren kararıyla birlikte bu konudaki iddia ve savunmaları ve konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi hükmü gereği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1986/23

Karar Sayısı : 1986/21

Karar Günü : 11.9.1986

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varan Mahkemenin, kendisini bu kanıya götüren kararıyla birlikte bu konudaki iddia ve savunmaları ve konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi hükmü gereğidir.

Belgelerin örneği yerine dosyanın aslı gönderilmiş, uygulayacağı kanun hükmünü hangi nedenle Anayasa’ya aykırı bulduğuna dair karar ile iddia makamının Anayasa’ya aykırılık iddiasına karşı sanığın savunması alınmamıştır.

Bu hususlar eksiklik teşkil ettiğinden dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine,

11.9.1986 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Orhan ONAR

Başkanvekili

Mahmut C.CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selahattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Adnan KÜKNER

Bir Cevap Yazın