TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2009/19517 E.N , 2010/100 K.N.
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ
ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANMA
Davacı, Kozağacı Köyü-Eskicebağ mevkiinde bulunan taşınmazın Mart 1952 tarih 2 nolu tapuya kayıtlı ve ayrıca zilyetliğinde olduğunu, yörede ilk kez yapılan ve 24.03.2006 – 24.09.2006 tarihleri arasında ilan edilen orman kadastrosu sırasında, öncesi orman olmayan taşınmazın orman kadastro komisyonu tarafından orman sayılarak orman alanı içinde bırakıldığını, işlemin iptali ile taşınmazın orman alanı dışına çıkarılmasını istemiştir. Mahkemece davanın KABULÜNE, 09.04.2009 tarihli krokide (A) ve (B) harfleri ile gösterilen toplam 2723,81 m2’lik kısımda orman olarak yapılan tespitin iptaline karar verilmiş, hüküm davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.