Tapu Sicil Müdürlüğü memurlarına daire dışında yapmış oldukları hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.