Tapu Sicil Müdürlüğü memurlarına daire dışında yapmış oldukları hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Bir Cevap Yazın