TAPU KAYITLARININ İPTALİ

YARGITAY
6. Hukuk Dairesi 2010/3424 E.N , 2010/12577 K.N.
ÖNALIM HAKKI
TAPU KAYITLARININ İPTALİ

…Davacı vekili dava dilekçesinde Y….. İlçesi B… Kasabasında tapuya kayıtlı dava konusu taşınmazların davacı ile kızkardeşi N….. A… adına hisseli olarak kayıtlı iken N….. A… ‘ın hisselerini davalılara sattığını, satışı yeni öğrendiğini önalım hakkını kullanmak istediğini…

2010 yılı Yargıtay Kararları – kararara.com


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.