TAPU İPTALİ VE TESCİL…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-702 E.N , 2011/40 K.N.
(“…Dava, 222 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin özel mülkiyete konu olamayacağı iddiasına dayalı iptal, terkin isteğine ilişkindir. Mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.