TAPU İPTALİ VE TESCİL, YEMİN DELİLİ (6100 S. HMK 228, geçici 3. maddeleri)

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/8570 KARAR NO: 2011/9740   
…Ne var ki; davacı dilekçesinin deliller bölümünde “ve sair” demek suretiyle “ yemin deliline de” dayanmıştır. Bilindiği üzere; yemin 6100 sayılı HMK’nun 228. (1086 sayılı HUMK’nun 337. vd. ) maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen ve davayı sonuçlandıran yasal ve kesin delildir. 05/02/1947 tarih, 20/6 sayılı içtihatları Birleştirme Kararı ile iddiasının yazılı delille kanıtlayamayan kimse karşı tarafa yemin teklif etme hakkının bulunduğu sabittir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.