TAPU İPTALİ VE TESCİL, YEMİN DELİLİ (6100 S. HMK 228, geçici 3. maddeleri)

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/8570 KARAR NO: 2011/9740   
…Ne var ki; davacı dilekçesinin deliller bölümünde “ve sair” demek suretiyle “ yemin deliline de” dayanmıştır. Bilindiği üzere; yemin 6100 sayılı HMK’nun 228. (1086 sayılı HUMK’nun 337. vd. ) maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen ve davayı sonuçlandıran yasal ve kesin delildir. 05/02/1947 tarih, 20/6 sayılı içtihatları Birleştirme Kararı ile iddiasının yazılı delille kanıtlayamayan kimse karşı tarafa yemin teklif etme hakkının bulunduğu sabittir…Devamı…

Bir Cevap Yazın