TAPU İPTALİ VE TESCİL, TENKİS…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-701 E.N , 2011/130 K.N.
Taraflar arasındaki “Tapu iptali ve tescil,tenkis” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davacılar, anılan temliklerin mirasçıdan mal kaçırmak ve saklı paylarının ihlal etmek amacıyla yapıldığını ileri sürerek eldeki davayı açmışlar ise de, mahkemece muris muvazaası iddiası yönünden bir araştırma ve inceleme yapılmadan tenkis isteği bakımından hüküm kurulmuş, ne var ki, muris muvazaasına yönelik istek bakımından davacılar tarafından bir temyiz itirazında da bulunulmamıştır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.