TAPU İPTALİ VE TESCİL, BOZMAYA UYMA…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/8-714 E.N , 2011/41 K.N.
…Davacılar vekili, vekil edenlerine ait 109 ada 61 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olan 50.000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz bölümünün yapılan kadastro çalışmalarında bitişikte yer alan 109 ada 76 parsel içerisinde davalı Hazine adına tespit ve tescil edildiğini ileri sürerek 109 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 50.000 m2 yüzölçümündeki bölümünün Hazine üzerindeki tapu kaydının iptali ile vekil edenleri adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.