TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-702 E.N , 2011/40 K.N.
TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Dava, 222 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin özel mülkiyete konu olamayacağı iddiasına dayalı iptal, terkin isteğine ilişkindir. Mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın