TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/1

Tarih 06/02/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.36/3676
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GİB.0.36/3676
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2006/1

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksidinin ödeme süresi, ülke genelinde yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 111 inci maddesiyle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden vadenin bitim tarihinden itibaren 06.02.2006 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ödeme süresi uzatılan vergi taksidinin 06.02.2006 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmemesi halinde, tatbik edilecek gecikme zammının hangi tarihten itibaren hesaplanacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 111 inci maddesinin son fıkrasında “Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, vergi kanunlarında yer alan ödeme sürelerinin anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uzatılması halinde, uzayan sürenin son günü verginin vadesi yerine geçecektir.

Bu itibarla, ödeme süresi 06.02.2006 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılan 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksidinin, bu sürede de ödenmemesi halinde, uzatılan sürenin son günü (06.02.2006) vade kabul edilerek bu tarihten itibaren ödemede gecikilen süre için gecikme zammı tatbik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.