TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/3

Tarih 27/06/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.38/3802-69/27796
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.38/3802-69
KONU :

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2003/3
VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 19.02.2003 Tarihli ve 2003/1 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi.

İlgide kayıtlı Genelge ile İliniz Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutar itibarıyla aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

a) Ankara, İstanbul ve İzmir Defterdarlıkları için 1.000.000.000.000 lira,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan
Vergi Dairesi Başkanlıkları için 800.000.000.000 lira,
c) Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli Defterdarlıkları için 800.000.000.000 lira,
d) Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli’nde bulunan
Vergi Dairesi Başkanlıkları için 500.000.000.000 lira,
e) Yukarıdaki iller dışında kalan büyükşehir
belediyesi bulunan İl Defterdarlıkları için 500.000.000.000 lira,
f) Diğer İl Defterdarlıkları için 200.000.000.000 lira,
g) Bağımsız Vergi Daireleri için 40.000.000.000 lira,
h) Bağlı Vergi Daireleri için 20.000.000.000 lira,

olarak yeniden belirlenmiştir.

İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında ilgide kayıtlı İç Genelgedeki esaslara uyulacaktır.

Diğer taraftan, nev’i itibarıyla tecil edilmeyecek alacaklara, 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile getirilen Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri de dahil edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.