"TAHRİKDE DENGENİN SANIK LEHİNE BOZULMASI" KAVRAMI, KASTEN YARALAMA

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
ESAS: 2011/6926
KARAR: 2014/478

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-Sanık Ç.. A..’ın 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu yönünden; CMK’nun 231. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar CMK’nun 231/12 maddesi uyarınca itiraz yoluna tabi olduğundan, itiraz merciince incelenmek üzere kararın inceleme dışı tutulmasına karar verilmiştir.

2-Temyizin kapsamına göre; sanıklar … hakkında kasten yaralama ve hürriyeti tahdit suçlarından kurulan hükümlere hasren yapılan incelemede;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar …’nın kasten yaralama ve mağdure C…’ı hürriyetinden yoksun kılma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar K…ve F…müdafiinin sübuta, sanık F… yönünden yasal savunma şartlarının varlığına ilişen, sanık Ç… müdafiinin TCK’nun 25. maddesinin uygulanması gerektiğine, TCK’nun 87/1-d-son maddesinin uygulama yeri bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mağdure C…’ın işvereni tanık M…’nın evine dondurucuya malzemeleri koymaya gittiğinde, işvereni ile kavgalı olan ve üst katında oturan sanıklar K… ve F…in mağdureye hakaret ederek sataşmaları, saksıda bulunan toprak ve otları atmaları, balkona çıkan mağdureye yönelik hakaretlere devam etmeleri üzerine, mağdurenin eline aldığı bıçakla, sanıkların bulunduğu kata çıkarak kapılarının önüne tehditler ederek gelmesi üzerine yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarının işlendiği olayda; ilk haksız hareketlerin sanıklardan ileri geldiği, ancak sanıklar K… ve F…’in mağdureye yönelik hakaretleri üzerine mağdurenin tehdit ederek bıçakla kapılarının önüne gelmesi şeklindeki gelişen tepki davranışının, tahrikte dengeyi sanıklar lehine bozacak boyuta ulaştığı anlaşılmakla; sanıklar hakkında her iki, suçtan hafif düzeyde haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiği düşünülmeden, yazılı şekilde fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar …müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 04/02/2014 gününde oybirliği ile karar verildi

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Çrş Mar 25, 2015 9:09 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 55


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.