Posts Tagged: Yönetmelik

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kamu Denetçiliği Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 28.03.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28601 Mükerrer BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu denetçiliği uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile kamu denetçiliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki... Devamı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

1 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29162 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla... Devamı

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV, SERTİFİKA, LİSANS VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-ATSEP)

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV, SERTİFİKA, LİSANS VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-ATSEP) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Resmi Gazete Tarihi : 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28821 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hava sahasında ve havaalanlarında hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin planlanması,... Devamı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29152 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilk defa atanacak hukuk... Devamı

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/4/2014 No : 2014/6289 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/4/1991 No : 3713 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/5/2014 No : 28995 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/1991 tarihli ve 3713... Devamı

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 14.05.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29000 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının... Devamı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 15.05.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29001 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2011 tarihli... Devamı

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 16.05.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29002 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler... Devamı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan: Resmi Gazete Tarihi : 16.05.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29002 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları... Devamı

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 17.05.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29003 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; EK-1’deki listede yer alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair usul ve esasları... Devamı