Posts Tagged: Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

2547 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca öğretim üyesi yetiştirilmek üzere başka bir üniversitede görevlendirilen davacının, mecburi hizmet yükümlülüğünün iptali istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 7-ESAS NO              : 2014/832  KARAR NO           : 2014/850  KARAR TR            : 22.09.2014  (Hukuk Bölümü) ÖZET : 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca... Devamını Oku

Davalı Şirkette çalışırken Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle kamu kurumuna nakledilen davacının, maaş nakil bildiriminin ilgili mevzuata uygun düzenlenmemesi nedeniyle uğradığı parasal kaybın giderilmesi istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 4-ESAS NO              : 2014/821  KARAR NO           : 2014/843  KARAR TR            : 22.09.2014  (Hukuk Bölümü) ÖZET : Davalı Şirkette çalışırken Kurumun... Devamını Oku

Davalı Şirkette çalışırken Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle kamu kurumuna nakledilen davacının, maaş nakil bildiriminin ilgili mevzuata uygun düzenlenmemesi nedeniyle uğradığı parasal kaybın giderilmesi istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 3-ESAS NO              : 2014/814  KARAR NO           : 2014/840  KARAR TR            : 22.09.2014  (Hukuk Bölümü) ÖZET : Davalı Şirkette çalışırken Kurumun... Devamını Oku

Davacıların taşınmazı üzerinde konulan kısıtlamanın (hukuki el atmanın) yol açtığı öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın imar planından kaynaklanan tazminat davaları kapsamında, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 2-ESAS NO              : 2014/811  KARAR NO           : 2014/839  KARAR TR            : 22.09.2014  (Hukuk Bölümü) ÖZET : Davacıların taşınmazı üzerinde konulan... Devamını Oku

Uyuşmazlık Mahkemesi ESAS NO: 2014/882 KARAR NO: 2014/881 (Hukuk Bölümü) 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 2-ESAS NO   : 2014/882 KARAR NO            : 2014/881 KARAR TR : 22.09.2014 (Hukuk Bölümü) ÖZET : 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı... Devamını Oku