Posts Tagged: özelge

Hasarlı olarak satın alınan ve işletmeye kaydedilen minibüsün hayat standartı uygulamasında, mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla mükellef olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri için (işletmede kayıtlı olanlar dahil ilave gösterge tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Tarih 03/06/1998 Sayı B.07.0.GEL.0.40/4035-132/20868 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 03.06.1998 SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4035-132/20868 KONU : Hasarlı olarak satın alınan ve işletmeye kaydedilen minibüsün hayat standartı uygulamasında ilave gösterge tutarı olarak beyan edilip edilmeyeceği hk. İZMİR VALİLİĞİ (Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir... Devamı

Hazine bonosundan elde edilen faiz geliri vergi tevkifatına tabi tutulacaktır.

Tarih 20/05/1998 Sayı B.07.0.GEL.0.40/4034-255/18669 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 20.05.1998 SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4034-255/18669 KONU : Hazine bonosundan elde edilen faiz gelirinin vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hk. ……………… İLGİ : 02/02/1998 tarihli dilekçeniz. Bakanlığımıza verdiğiniz ….. tarihli dilekçenizin... Devamı

Tarım işletmelerinde üretilen fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabidir.

Tarih 08/05/1998 Sayı B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 08.05.1998 SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232 KONU : Tarım işletmelerinde üretilen fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. SAKARYA VALİLİĞİ (Defterdarlık :... Devamı