Posts Tagged: Mevzuat

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kamu Denetçiliği Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 28.03.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28601 Mükerrer BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu denetçiliği uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile kamu denetçiliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki... Devamı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUFUNDAKİ TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUFUNDAKİ TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Karayolları Genel Müdürlüğünden: Resmi Gazete Tarihi : 30.03.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28603 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğü tasarrufundaki taşınmazları 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı... Devamı

SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 16.04.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28620 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlara... Devamı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan Resmi Gazete Tarihi : 30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28633 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak... Devamı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28633 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması... Devamı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

1 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29162 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla... Devamı

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV, SERTİFİKA, LİSANS VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-ATSEP)

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV, SERTİFİKA, LİSANS VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-ATSEP) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Resmi Gazete Tarihi : 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28821 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hava sahasında ve havaalanlarında hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin planlanması,... Devamı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 11.12.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28848(Mükerrer 2) Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, maddelerin ve karışımların içsel özelliklerinden kaynaklanan fiziko-kimyasal, toksikolojik ve... Devamı

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı : 28862 Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin... Devamı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2014 Resmi Gazete Sayısı : 29152 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilk defa atanacak hukuk... Devamı