Posts Tagged: hukuk dairesi

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK DÜŞÜK BEDELLE………..

T.C. YARGITAY 1.HUKK DAİRESİ ESAS NO: 2007/4285 KARAR NO: 2007/6006 KARAR TARİHİ: 24.05.2007 ÖZET: Yanların gösterecekleri delillerin eksiksiz tamamlanması, çekişmeli payların temlik tarihlerindeki gerçek değerlerinin saptanması, davalıların vekille ve birbirleriyle bağlantılarının açıklığa kavuşturulması, davalıların banka hesap hareketlerinin izlenmesi, taşınmazın çok kısa aralıklarla el değiştirmesi... Devamı