T. Halk Bankası A.Ş.’nin katılım bankası kurmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
(17.01.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Karar Sayısı: 6168 Karar Tarihi: 15/01/2015
Kurul Başkanlığının 14.01.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.01.2015
tarih ve 43890421-101.01.01[143-01]-882 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin
(Yönetmelik) 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve
belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve
değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (7)
numaralı fıkrası uyarınca kurucu ortaklar T. Halk Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Bileşim Alternatif
Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından Türkiye’de 1 milyar Türk Lirası
sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesine
karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.