SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2009/19)

Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27406

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2009/19)

MADDE 1 – (Değişik:RG-7/8/2013-28731)

(1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (2006/42/AT) Ek IV’ünün 9, 13 ve 17 nci sıralarında yer alan;

9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler,

13) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar

için Tam Kalite Güvencesi (Ek X, Madde 13 3(c) ve 4(b)) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(3) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

 1. a) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;

1) AT Tip İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B),

2) AT Tasarım İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B1),

3) Üretim Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül D),

4) Ürün Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül F),

5) AT Birim Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül G),

6) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H),

7) Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri (EK-III Modül A1),

8) Tipe Uygunluk (EK III- Modül C1),

9) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I – 3.1.2),

10) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I – 3.1.2) kapsamında

 1. b) 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte (92/42/AT) yer alan;

1) Üretim Kalite Güvencesi (EK IV – Modül D) kapsamında,

 1. c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte (90/396/AT) yer alan;

1) AT Tipe Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi – EK II.3) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(4) (Mülga:RG-5/3/2014-28932)

(5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (87/404/AT) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan;

 1. a) AT Tip İncelemesi (Madde 10),
 2. b) AT Uygunluk Beyanı (Madde 12, 13 ve 14),
 3. c) AT Doğrulaması (Madde 11),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(6) (Değişik:RG-24/7/2014-29070) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;

 1. a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
 2. b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
 3. c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),

 1. d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
 2. e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
 3. f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK VIII)

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin (Değişik ibare:RG-7/8/2013-28731) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası onaylanmış kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyuruları, (Değişik ibare:RG-7/8/2013-28731) Ekonomi Bakanlığının http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=77F73EFE-D8D3-8566-4520313A83AEA68F adresinden takip edilebilecektir.

 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 4 (Değişik:RG-7/8/2013-28731)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/11/2009 27406
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1. 24/4/2010 27561
2. 24/9/2010 27709
3. 27/7/2012 28366
4. 7/8/2013 28731
5. 5/3/2014 28932
6. 24/7/2014 29070

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.