SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Ocak 2015 SALI

27 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29249
YÖNETMELİK
Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer dersini ve tez savunmasını başarıyla tamamlayamayanöğrenci; burslu ise ilgili burs kesilir ve öğrenim ücreti bakımından ücretli öğrencilerle aynı esaslara tabi olur; burslu değilse öğrenim ücretini kayıt yenileyeceği dönem için enstitünün ilgili program için belirlediği eğitim ücreti üzerindenöder.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/11/2013 28835

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.