SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/4-353 E.N , 2010/377 K.N.
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL MEYDANA GETİRENLER
HAKİMLERİN MESULİYETİ
İFADE VE SORGUNUN TARZI
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA
Davacı dava dilekçesinde, kamuoyunda Bilim Araştırma Vakfı (BAV) davası olarak bilinen ve birçok yetkisizlik ve görevsizlik kararı sonucunda en son yargılamanın yapıldığı İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/339 Esas sayılı dosyası ile devam edildiğini, davacının bu davanın sanıklarından, davalıların ise bu mahkemenin başkan ve üyeleri olduklarını, 01.04.2008 tarihli duruşmada sanıkların hangi kanun maddesi ile yargılandıklarının bildirilmesi davalı hakimlerden istendiğini, davalıların oy birliği ile bu istek hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” karar verdiklerini, oysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3a, CMUK’un 147/1B ve 226/1 maddelerine göre sanıkların hangi kanun maddesine göre yargılandıklarının bilinmesi gerektiği temel kuralının ihlal edildiğini belirterek davalıların HUMK’nun 573/2.maddesine uyan eylemleri nedeniyle her bir davalıdan 2.500 YTL (toplam 7.500) manevi tazminatın tahsili isteminde bulunmuştur.  DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.