SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME

T.C.K– MADDE 281

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

T.C
YARGITAY
1.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2007/2235
KARAR NO.2008/5944
KARAR TARİHİ.15.07.2008

>Sanığın ruhsatsız tabancasıyla intihar eden ölenin yanına gittiğinde, kendi tabancasının kullanıldığını görmesi üzerine, öldürme fiilinin delili olan bu tabancayı yok ettiği anlaşıldığından, öldürme suçunun delillerini gizleme ve yok etme suçundan cezalandırılması gerekir

İçtihat Metni

T….’i kasten öldürmekten, suç delillerini gizlemekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Serkan’ın yapılan yargılanması sonunda; izinsiz silah taşımaktan hükümlülüğüne, öldürmekten beraetine, suç delillerini gizlemekten ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin (B……Ağır Ceza Mahkeme-si)’nden verilen 14.03.2006 gün ve 29/64 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Baş-savcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Katılan vekilinin yetkisi bulunmadığından 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelen temyiz başvurusunun CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ve Dairemizin istikrar kazanmış kararlarına göre; suç delillerini gizlemek ve yok etmek eyleminin delillerinin gizlendiği iddia edilen suça iştirak düzeyine ulaşabileceği ve delilleri gizlenen suçun yargılamasını etkileyerek suçun sübutunu ve vasfının değişmesine yol açarak katılanın yararlarını etkilemesinin söz konusu olması nedeniyle, katılanın anılan suçtan açılan davaya katılabileceği ve verilen hükmü de temyiz edebileceğinden tebliğnamedeki bu suçtan kurulan hükme yönelen temyiz talebinin reddine dair düşünce benimsenmemiştir.

3- Adam öldürmek ve suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçlarından kurulan hükümlerle ilgili incelemede;

Tek eylem nedeniyle iki ayrı suçtan dava açılıp her iki suçtan da ayrı ayrı hüküm kurularak beraat kararı verilemeyeceği hususu da dikkate alınarak; oluşa ve delillere göre, elde edilen delillerin adam öldürme suçundan hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmamakla beraber sanığın daha önce izinsiz taşıdığı 6136 sayılı Yasa kapsamına göre tabancasını ölene verdiği, bu tabancayla intihar eden ölenin yanına gittiğinde, kendi tabancasının kullanıldığını görmesi üzerine, öldürme fiilinin delili olan bu tabancayı olay yerinden alarak yok ettiği, böylece öldürme suçunun delillerini gizlemek ve yok etmek suçunu işlediği anlaşıldığı ve bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hem adam öldürme hem de suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), 15.07.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Pzt Mar 23, 2015 8:18 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 102


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.