SÜBUT BULMAYAN DAVA, TEMİNAT MEKTUBU…

Dava 14 Kasım 2006 tarihli Deriner Barajı Site Tesisleri II. kısım inşaatı işinin süresinde teslim edilmemesi sebebiyle davalı idare tarafından 02.07.2007 ilâ 13.12.2007 tarihleri arasında uygulanan cezai şarttan dolayı davacının borçlu bulunmadığının tespiti, teminat mektupları üzerinde yaratılan muarazanın men’i ve davacı istihkaklarından kesilen 22.612,00 TL’nin davalı iş sahibinden tahsili istemiyle açılmış, mahkemece sübut bulmayan davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir… (15. Hukuk Dairesi 2009/6196 E.N , 2011/1421 K.N.) devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.