Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle Haksız Devlet Desteği Alınması Hk

Su ürünleri yetiştiriciliği devlet desteği uygulaması özet olarak şu şekilde gerçekleşmektedir: Üreticiler düzenledikleri faturaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne ibraz etmekte ve Müdürlükçe faturalar üzerinde bulunan alabalık kilogramları toplanarak tebliğlerde belirlenen tutar ile çarpılmak suretiyle destek hesaplanmaktadır. Üreticiler satış faturalarının yanında bu balıkların üretiminde kullandıkları yem faturalarını da ibraz etmektedir. Müdürlükler balık üretiminde yeterli miktarda yem kullanılıp kullanılmadığı hususunu (FCR oranı kontrolü) ibraz edilen faturalar üzerinden hesaplamaktadırlar.

Balık yetiştiricileri yavru balıkları kendi bünyelerinde üretebilmekte veya yumurta/yavru üreten bir yetiştiriciden temin edebilmektedir. Balık yemi ise Türkiye’de az sayıda olan yem üreten firmalardan temin edilmektedir. Yetiştirici 2 gr olan yavru balığı 250 gr porsiyonluk boyuta getirinceye kadar büyütüp satmaktadır. Satışlar da yurt dışına, balığı işleyenlere veya tüketiciye satılmak üzere toptancılara yapılabilmektedir. Balık yetiştiricilerinin birbirlerine balık (yumurta ve yavru hariç) veya yem satması ise cüzi miktarlarda olduğu sürece kabul edilebilir bir durumdur. Ancak bu satışların sıklıkla yapılması ve yüksek miktarlarda yapılması şüphe ile yaklaşılması gereken bir konudur.

Kredi Destekleme Kuruluşlarına göre, balık yetiştiricilerinin kendi aralarında sıklıkla balık faturası ve yem faturası düzenledikleri, kimi zaman paravan şirketler kurularak bu şirketler üzerinden faturalaşmanın temin edildiği görülmüştür. Balık yetiştiricisi firmaların birbirlerine karşılıklı yüksek tutarlarda balık ve yem faturası düzenlemesi suiistimale açık bir durumdur. Nitekim, balık yemini Türkiye’de sınırlı ve sayılı firmalar üretip satabilmektedir. Bunlar haricinde diğer bir balık yetiştiricisinden alınan yüksek tutarlı yem faturalarının gerçek olup olmadığı her zaman kuşkuludur. Aynı şekilde bir balık yetiştiricisi tarafından üretilmiş balıkların yurtdışına ihraç edilmesi veya Türkiye’de balık işleyen bir firmaya veya doğrudan tüketiciye satış yapan şirketlere satılması beklenmektedir. Bunun haricinde bir balık yetiştiricisinin diğer bir balık yetiştiricisine balık faturası düzenlenmesi sorgulanması gereken bir durumdur.

Sonuç itibarıyla, mevcut uygulamada balık yetiştiricilerinin birbirlerine fatura düzenlemek suretiyle veya paravan şirketler kurarak bu şirketlere fatura düzenlemek suretiyle haksız destekleme almasını önleyici bir kontrol sistemi bulunmamaktadır. Mevcut uygulamada satış faturaları yem faturaları ile karşılaştırılmak suretiyle FCR oranı uygunluğu denetlenmektedir. Ancak yem faturalarının veya balık faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı sorgulanmamaktadır. Nitekim sahte fatura düzenlemek suretiyle haksız destekleme alan bir balık yetiştiricisi düzenlediği sahte faturalar karşılığında diğer yetiştiriciden veya paravan şirketten sahte balık yemi faturası almak suretiyle: 1) mali açıdan yükümlülüklerinden kurtulacak; 2) yem faturası temin ederek FCR oranını tutturmuş olacaktır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.