Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde FCR (Yem Dönüşüm Oranı)            

            Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yem miktarı FCR ile hesaplanmaktadır. FCR (Yem Dönüşüm Oranı), şu şekilde hesaplanmaktadır: FCR= Tüketilen Yemin Ağırlığı / Yetiştirilen Canlının Ağırlığı. Bu oran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince balık üretiminde yeterli miktarda yem kullanılıp kullanılmadığı hususunun kontrolü için önem taşımaktadır.

            Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda FCR oranının birçok şarta (suyun sıcaklığı, coğrafi bölge, yemin kalitesi, hastalık)  bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Farklı kaynaklardan (üreticiler, yem üreticileri, internet, sektör temsilcilerinin ifadeleri) aynı türe ait çok farklı FCR oranları temin edilebilmektedir. Üretici firmalar arasında da bu oranın nasıl hesaplanacağı (fireler dâhil olup olmadığı) hususunda bir birliktelik yoktur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ise üreticilerin ibraz ettiği alabalık ve yem faturaları üzerinden FCR hesaplamaktadır. Aynı şekilde Üniversiteler de üreticilerin ibraz ettiği FCR değerleri üzerinden tespit yapmaktadır. Bir su ürünleri öğretim üyesi ile yapmış olduğumuz görüşmede FCR oranlarının değişken olduğu ve firmadan firmaya, bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak FCR oranları genellikle üreticilerin vermiş olduğu veriler üzerinden hesaplanmakta olduğundan bu oranlar üzerinden bir hesaplama yapılarak alabalığın gerçekten üretilip üretilmediği hususunda bir tespit yapmak oldukça zordur.

Bir Cevap Yazın