Su Ürünleri Yetiştiriciliği Devlet Desteklemelerine İlişkin Mevzuat

            Su ürünleri üreticileri, su ürünleri yetiştiriciliği destekleri kapsamında; ürün, yavru balık, yeni türler ve örgütlenme desteklerinden faydalandırılmaktadır. Ayrıca; su ürünleri işletmelerine, Tarım Sigortası Prim Desteği de verilmektedir. Bunun yanında, üreticilere su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır.

 

            Su ürünleri yetiştiriciliği devlet desteklemeleri Bakanlar Kurulu kararları ve tebliğler ile düzenlenmektedir. İlk defa 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile su ürünleri yetiştiricilik sektörüne 5 trilyon TL destekleme tutarı ayrılmıştır. Daha sonra çıkan Bakanlar Kurulu kararları ve tebliğler ile desteklemenin kapsamı, şartları, azami hadleri ve destekleme hesaplamaları yıllar itibarıyla değişikliğe uğramıştır.

            En son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çıkarılan 2014/27 sayılı tebliğ ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

            Bu tebliğ ile düzenlenmiş bulunan su ürünleri destekleme esasları aşağıda özetlenmiştir;

 • Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura, levrek, midye, yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, trança, yayın, karabalık, yılan balığı, Karadeniz alası (S.Labrax), kerevit, karides)’dir.
 • Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamındadır.
 • Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
  • Desteklenecek ürün miktarı, 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kg/yıl ile sınırlı olup 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için birim fiyatın yarısı,
  • İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite,
  • Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar,
  • Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura,

Bir Cevap Yazın