Su Taşkını Sonucu Oluşan Maddi Zarar…

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2006/9653 K:2007/12603 T:09.10.2007

Ali Risk Sigortası
Aktif Dava Ehliyeti

Davacı vekili, müvekkilinin “Batı İğdır Ovası Sulaması İnşaatı”nın davalı tarafından Ali Risk Sigortası ile teminat altına alındığını, inşaatın devamı sırasında Araş nehir yatağı şeddinin bazı yerlerinde sel nedeniyle zarar meydana geldiğini, zararın poliçe kapsamında olmasına rağmen davalı tarafından ödeme yapılmadığını ileri sürerek, şimdilik 100.000 YTL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.