SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSGM-2014/11)

Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29215

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR  ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSGM-2014/11)

 

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

Reddedilen sayaçlar

MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

Ücret tarifesini asma zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

Cezai işlem

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğal Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-2013/43) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek- 1

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                              ÜCRETİ (TL/Adet)

1 SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                                        

1.1 Anma debisi 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                       8,3 TL

1.2 Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar                                             11,7 TL

2 SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ                                                                                      

2.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                   8,3 TL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h’den fazla olan sayaçlar                                            11,7 TL

2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                   3,7 TL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h’den fazla olan sayaçlar                                               5,4 TL

2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)                   3,7 TL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h’den fazla olan sayaçlar                                               5,4 TL

3 ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                           

3.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                         6,4 TL

3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                   8,3 TL

3.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                             9,8 TL

4 ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                     8,3 TL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                               9,8 TL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                       11,7 TL

4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın

değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak                                                                     3,7 TL

4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna

göre 2,2 TL ile 3,7 TL arasında boyama ücreti alınır.                                                      

5 REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda 4 üncü

maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör muayenelerinde beher

redüktör için                                                                                                                        6,4 TL

6 GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

6.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                   9,2 TL

6.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         15,4 TL

6.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         32,7 TL

6.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                    40,1 TL

6.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                        74 TL

6.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                148,1 TL

6.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                             215,9 TL

6.8 G10000 ve üstü                                                                                                       277,6 TL

7 GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmalarını gerektiren, ancak parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri için

7.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                9,2 TL

7.1.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                     15,4 TL

7.1.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                     32,7 TL

7.1.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                 40,1 TL

7.1.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                    74 TL

7.1.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                            148,1 TL

7.1.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                          215,9 TL

7.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                   277,6 TL

7.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için işçilik ücreti olarak

7.2.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                9,2 TL

7.2.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                     12,9 TL

7.2.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                     18,5 TL

7.2.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                 24,7 TL

7.2.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                    37 TL

7.2.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                              49,3 TL

7.2.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                            61,7 TL

7.2.8 G10000 ve üstü                                                                                                         74 TL

7.3 Boyamayı gerektiren hallerde her bir sayaç için boyama ücreti olarak

7.3.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                7,2 TL

7.3.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                     12,3 TL

7.3.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                     18,5 TL

7.3.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                 24,7 TL

7.3.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                 30,9 TL

7.3.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                  37 TL

7.3.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                            49,3 TL

7.3.8 G10000 ve üstü                                                                                                     61,7 TL

8 Aboneler tarafından vaki şikâyetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, yerinden sökülüp takma masrafı olarak:

8.1 Gaz sayaçları için:

8.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                             16,4 TL

8.1.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                     24,7 TL

8.1.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                     30,9 TL

8.1.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                 43,2 TL

8.1.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                 61,7 TL

8.1.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                              92,6 TL

8.1.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                          154,3 TL

8.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                   215,9 TL

8.2 Su sayaçları için 16,3 TL, elektrik sayaçları için ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ücretler alınır.

9 Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşun karşılığında işçilik dâhil 1,9 TL ücret alınır.

10 Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayar ücretleri % 50 daha fazla alınır (Boyama ücretleri hariç).

 

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.