S&Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 17 Ocak 2015 CUMARTESİ

17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S&Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/1)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Girne Mahallesi Girne Caddesi No: 125-127 34852 Maltepe/İSTANBUL,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/9/2009 27348
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 24/9/2010 27709
2- 15/6/2012 28324
3- 17/8/2012 28387
4- 22/7/2014 29068

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.