Sporcunun Çalışma Süresinin Tespiti, Taraf İsminin Değiştirilmesi… (6100 s. HMK 124. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3287 E. 2011/13592 K.
Dava, davalılardan işverene ait spor klübünde profesyonel sporcu olarak geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. …6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun tarafta iradi değişikliği düzenleyen 124. maddesinde, bir davada taraf değişikliğinin, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu; ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği belirtilmiştir. Davalılardan işveren, davacı ile yapılan sözleşmenin 08.06.1996 tarihinde karşılıklı olarak feshedildiğini, davacının, sonrasında başka bir spor kulübünde futbol oynadığını ileri sürmüş olup; bu konuda, gerekli belgeler celbedilerek, iddia araştırılmalı…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.