Sözleşmenin bir bedel içerip içermediği ile bedel içeriyorsa damga vergisinin nasıl hesaplanacağı hk.

Bir Cevap Yazın