Sözleşmenin bir bedel içerip içermediği ile bedel içeriyorsa damga vergisinin nasıl hesaplanacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.