Soyadına İkinci Bir Soyadının İlave Edilmesi İstemi…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/7038
Karar No: 2011/8854

…Davacı dava dilekçesinde; Tokgöz soyadına ikinci bir soyad olarak Sauerbrey soyadının ilave edilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.