Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan finansmanın teminatı olarak gösterilen gayrimenkuller için tapuda yapılacak ipotek tesisi işleminin ipotek harcı ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Bir Cevap Yazın