Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan finansmanın teminatı olarak gösterilen gayrimenkuller için tapuda yapılacak ipotek tesisi işleminin ipotek harcı ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.