Siyasî Parti Malî Denetimi

                   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı   :  1998/34 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı :  1998/43

Karar Günü  :  20.7.1998

R.G. Tarih-Sayı  :  R.G.’de yayımlanmamıştır.

                   Adalet Partisi 1997 yılı kesinhesap cetvellerinin incelenmesi sonucunda ;

                   1- Genel Merkez dışında teşkilatının bulunmaması nedeniyle gelir ve giderinin olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

                   2- Parti Genel Başkanlığı’nca, 1995, 1996 ve 1997 yılları içinde hiçbir gelir ve gideri olmadığı bildirilen Parti’nin; 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın ilgi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasına, 20.7.1998 gününde  oybirliğiyle karar verildi.

                   Başkan                            Başkanvekili                              Üye

      Ahmet Necdet SEZER           Güven DİNÇER                Samia AKBULUT

                   Üye                                    Üye                                        Üye

          Haşim KILIÇ              Yalçın ACARGÜN               Mustafa BUMİN

                 Üye                                     Üye                                       Üye

           Sacit ADALI                      Ali HÜNER                  Lütfi  F. TUNCEL

                                     Üye                                         Üye

                         Mahir Can ILICAK                  Rüştü SÖNMEZ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.