Siyasî Parti Malî Denetimi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2009/8

Karar Günü : 10.2.2009

R.G. Tarih-Sayı : R.G.’de yayımlanmamıştır.

Son Çağrı Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin dağılma hali Anayasa Mahkemesi’nce tesbit edildiğinden ve hesabın verilme imkanı kalmadığından, dosyanın işlemden kaldırılmasına, 10.2.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.