Siyasî Parti Malî Denetimi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/57

Karar Günü : 12.2.2008

R.G. Tarih-Sayı : R.G.’de yayımlanmamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 22.6.2001 günlü, E:1999/2 (Siyasî Parti Kapatma), K:2001/2 sayılı kararıyla kapatılan ve tüm mallarının Hazine’ye geçmesine karar verilen Fazilet Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi açıklığı ve durumu gözetilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına, 12.2.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.