Siyasî Parti Malî Denetimi

                   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı  :  1996/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 1998/41

Karar Günü  : 20.7.1998

R.G. Tarih-Sayı  : R.G.’de yayımlanmamıştır.

                   KARAR TUTANAĞI

                   (HÜKÜM BÖLÜMÜ)

                   Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan Diriliş Partisi’nin 1995 yılı kesinhesabınınincelenmesi sonucunda ;

                   2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi açıklığı ve durumu gözetilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,      20.7.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE  karar verildi.

                   Başkan                            Başkanvekili                              Üye

      Ahmet Necdet SEZER           Güven DİNÇER                Samia AKBULUT

                   Üye                                    Üye                                        Üye

          Haşim KILIÇ              Yalçın ACARGÜN               Mustafa BUMİN

                 Üye                                     Üye                                       Üye

           Sacit ADALI                      Ali HÜNER                  Lütfi  F. TUNCEL

                                     Üye                                                    Üye

                         Mahir Can ILICAK                         Rüştü SÖNMEZ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.