Siyasî Parti Malî Denetimi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/2 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2009/26

Karar Günü : 13.5.2009

R.G. Tarih-Sayı : R.G.’de yayımlanmamıştır.

Türkiye Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Türkiye Partisi’nin 28.3.2006 günü fesh edilmesi nedeniyle, gerekli defter ve belgelerin Anayasa Mahkemesi’ne verilme imkanı bulunmadığı anlaşıldığından, 2005 yılına ilişkin dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13.5.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.